top of page

ITS tavle

EVOLIS - Elektronisk farttavle til fartregistrering i begge retninger

"Høj fart er det som oftest gør forskellen fra om et trafikuheld ender med en ubetydelig tingskade eller en alvorligere personskade"

EVOLIS elektroniske farttavler har vist, at give op til et 20% bedre trafikflow ved placering ved befærdede veje og er derfor populære blandt beboere omkring især skole- og idræts-områder.

EVOLIS er en moderne elektronisk hastighedstavle, der nemt og hurtigt installeres til pædagoisk, at berolige trafikken ved at konfrontere billisterne med deres fart.

EVOLIS installeres på en mast/stolpe ved indfartsveje til landsbyer, før kryds eller rundkørsler, eller ved skoler, børnehaver og fælles- faciliteter. Den kan drives af solenergi med batteripakke og/eller med 230V hentet fra eks. lysmast. 

EVOLIS detekter hastigheden på køretøjet vha. sin doppler radar placeret inde i tavlen. Den udse​nder radarbølger og hyppigheden af disse bølger, der reflekteres af af modkørende køretøjer helt op til 250m fra tavlen, giver mulighed for at måle deres hastighed og sammenligne den med den tilladte. Hvis hastigheden er under den tilladte (evt. skiltede) fartgrænse, vises den i grønne eller gule farver. Er den overskreden, vil den blive vist med rødt - evt. blinkende. Korte beskeder kan også vises nederst.

Udover sin trafikberoligende funktion, kan EVOLIS sende nyttige trafikinformationsdata tilbage til trafikplanlæggere - eks. gns. eller maks. hastigheder, mængden af passerede køretøjer... etc.

EVOLIS er meget nem at installere og evt. flytte til anden site! Se nedenstående film, som gennemgår funktionen.

bottom of page