top of page

LED til svømmehaller, LED til idrætshaller

Vores løsninger til teknisk belysning

Vores løsninger på lys er professionelle og altid tilpassede til kundernes ønsker og krav til det enkelte lysanlæg. Alle lysprojekter er nemlig mere-eller-mindre unikke, hvorfor der egentlig ikke findes universalløsninger.

Vi har standard lysprodukter, men vi eller vores forhandlere, kommer dog gerne ud på stedet for at bedømme, om vi har den optimale fremtidssikrede løsning, inden vi påtager os et projekt eller tager imod en større ordre. 

Løsningerne kan indebære:

  • Udskiftning af armaturer
  • Udskiftning af lyskilden
  • Lysstyring/-regulering af nye eller eksisterende anlæg
  • Opgradering af det eksisterende anlæg

Udskiftning af armaturer

Før eller senere vil det være tid til at udskifte eksisterende armaturer med nye.

Når man investerer i et nyt lysarmatur til udveksling af det gamle, er det vigtigt at vælge den rigtige lampe til behovene. Der er mange sorter på markedet, hvoraf nogle er gode, energibesparende og miljøvenlige alternativer. Desuden hænger armatur og lyskilde til en høj grad konstruktionsmæssigt sammen, i de nye lysteknologier.

Kontakt os hvis du vil vide mere om udskiftning.

Udskiftning af lyskilden

Vores løsninger på lyskilder giver energibesparelser på min. 50 %, enten i de eksisterende eller nye armaturer eller ved udskiftning af eksisterende lyskilde. Desuden giver de en forbedret lyskvalitet, bl.a. via et bedre lysudbytte og bedre farvegengivelse samt væsentlige besparelser til vedligehold pga. forlænget levetid og nemmere service.

Vi koncentrerer vores løsninger til professionelle løsninger for erhvervsejendomme, institutioner samt vej- og terrænbelysning, og teknologisk indenfor LED lys.

Lysstyring

Hvilket system der skal vælges, afhænger af de funktionelle krav. Styringen kan derefter vælge lysniveauer fra ”Off” til ”Max.” niveau, eller niveauer derimellem – styret analogt eller digitalt. Der kan også være et behov for at vælge forskellige farvescener blandet mellem de røde, grønne, blå og hvide farver. At vælge ret belysning og kontrolsystem til udendørsbelysning af et P-areal eller en vej, stiller lidt andre krav i forhold til styring af indendørsbelysning i eks. et kontor eller et lager, for ikke at tale om en idrætshal eller et badeland. Alle scenarier er dog lige vigtige ud fra et energibesparende synspunkt – der skal anvendes en mindre effekt til formålet. 

Eksempler på enheder, som sender oplysninger til kontrolsystemerne:

  • bevægelsessensorer (PIR / radar)
  • akustisk føler
  • dagslyssensor
  • niveau føler

Opgradering af eksisterende lysanlæg

En opgradering af den eksisterende belysning betyder efter vores mening et forbedret armatur og /eller lyskilde ift. sikkerhed og miljø samt en markant reduktion af energiforbruget som et resultat af opgraderingen.

Udviklingen indenfor lys

I mange erhvervs- og institutionelle ejendomme udgør lys en meget stor del af el-forbruget. Frembåret af et ønske om at reducere dette forbrug og sin el-regning markant, går den teknologiske udvikling indenfor lyskilder hurtig.

Vi er i en tidsperiode, hvor flere af de traditionelle lyskilder som glødepæren, visse traditionelt forkoblede lysstofrør samt damplamper med flydende kviksølv, er under udfasning pga. EU forordning, som skal tilgodese klima og miljø.

Hos NEWTEK vil vi bruge vores viden til at forholde os konstruktivt kritiske i vores indgangsvinkel, så vi kan frembringe nogle innovative og holdbare løsninger i vores rådgivning og salg. Vi besøger løbende de store messer for belysning og repræsenterer en leverandørbase, der er førende på deres felt. 

bottom of page