Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Argumenter for at anvende solcelledrevne løsninger til belysning og opladning

1. Miljøvenlig

Solenergi er en ren, sikker og ubegrænset energikilde, der ikke forårsager nogen forurening. Valg af eks. soldrevet sti-/vejbelysning er et bevidst skridt til at forhindre virkningerne af global opvarmning og til at opretholde luftkvaliteten.

2. Marketing & PR effekt

Når løsningerne er installeret på eks. byens torv, på en fremtrædende gade, i en park, på campus eller ved et firmadomicil, er de normalt ret synlige for alle forbipasserende – borgere, turister, kunder og besøgende.

3. Uddannelsesvirkning

De kan og bør bruges til ”fællesskabsuddannelse” (især af unge) om anvendelsen af vedvarende energi. Det er vi forpligtet til og det bør praktiseres endnu mere i fremtiden.

4. Stor reklameværdi

Løsningerne er designet forretningvenligt, så diskret branding udgør en mulighed, såfremt loven tillader reklame på placeringen.

5. Praktisk og multifunktionelt
Både smart aktiv belysning og smart bænke er i stand til at opfylde flere funktioner.

6. God forrentning

På grund af synligheden for alle og muligheder for branding, er køberen i stand til at høste markedsførings-, PR- og uddannelsesmæssige gevinster til virkelig lave omkostninger - også i forhold til andre grønne projekter.

7. Lav vedligeholdelse

Korrekt installeret, behøver produkterne ikke fremtidige tekniske indgreb og kun få planlagte vedligehold er nødvendige.

8. Resiliens

Løsningerne er uafhængige af lysnettet, hvilket garanterer de fungerer, selv i tilfælde af naturlige eller menneskelige forårsaget ulykker/nedbrud. Da solare systemer fungerer på lavspænding og ikke har eksterne kabler, minimeres risikoen for ulykker med det personale, der monterer/servicerer disse.

9. Ingen ”carbon footprint”

Ikke-vedvarende energikilder producerer CO2, der forårsager drivhuseffekten. Næsten alle lande har forpligtet sig til at bruge mere og mere vedvarende energi. De soldrevne løsninger kan i høj grad være med til at sikre, at vi når i land med vores klimamål!

10. Ingen forsyningskabler og gravearbejde

Uafhængig af lysnettet, er der ikke brug for dyr kabelføring og tilslutninger. Dette arbejde kan alene koste op til 800 kr. pr. lb. meter.

11. Nem installation

Typisk tager det få timer at installere soldrevne løsninger, hvilket er meget hurtigt i forhold til de traditionelle systemer.

12. Bevægelige

Hvis der opstår et større behov et andet sted, kan produkterne flyttes til dette (selv soldrevne lamper kan graves op).

13. Fonde og incitamenter

Det er et krav, at vedvarende energi implementeres for at sikre, at vores grønne energimål bliver opfyldt og samtidigt giver det mindre stress i forhold til driften af de nuværende netsystemer. Off-grid systemer hjælper med til, at opfylde dette krav.

14. Vedvarende energikilde

Solenergi vil, i modsætning til kul og olie, aldrig udtømmes. I fremtiden skal vi aktivt erstatte de fossile energikilder, så vi kan allerede nu komme skridt foran, ved at installere smart aktiv belysning og smarte bænke, der drives på solenergi!