top of page

Argumenter for at vælge solcelledrevne løsninger i en praktisk kontekst

1. Miljøvenlig

Solenergi er en ren, sikker og ubegrænset energikilde, der ikke forårsager nogen forurening. Valg af eks. soldrevet sti-/vejbelysning er et bevidst skridt til at forhindre virkningerne af global opvarmning og til at opretholde luftkvaliteten. Med smarte sensorer sikres, at der kun er lys, når det behøves. Derved undgås lysforurening og forstyrrelse af habitaters vandring og søgen efter føde når det er mørkt. 

2. Marketing & PR effekt

Når løsningerne er installeret på eks. byens torv, på en fremtrædende gade, i en park, på et campus eller ved et firmadomicil, er de normalt ret synlige for alle der passerer forbi – borgere, turister, kunder og besøgende. 

3. Uddannelsesvirkning

De kan nemt bruges til ”fællesskabsuddannelse” (især af unge) om anvendelsen af vedvarende energi. Det bør vi forpligte os til og det bør praktiseres endnu mere i fremtiden.

4. Stor reklameværdi

Løsningerne er designet forretningvenligt, så diskret branding udgør en mulighed, såfremt loven tillader reklame på placeringen.

5. Praktisk og multifunktionelt
Både smart aktiv belysning og smart bænke er i stand til at opfylde flere funktioner.

6. God forrentning

På grund af synligheden for alle og muligheder for branding, er køberen i stand til at høste markedsførings-, PR- og uddannelsesmæssige gevinster til virkelig lave omkostninger - også i forhold til andre grønne projekter.

7. Lav vedligeholdelse

Korrekt installeret, behøver produkterne ikke fremtidige tekniske indgreb og kun få planlagte vedligehold er nødvendige.

8. Resiliens

Løsningerne er uafhængige af lysnettet, hvilket garanterer de fungerer, selv i tilfælde af naturlige eller menneskelige forårsaget ulykker/nedbrud. Da solare systemer fungerer på lavspænding og ikke har eksterne kabler, minimeres risikoen for ulykker med det personale, der monterer/servicerer disse.

9. Minimal ”CO2 fodaftryk”

Ikke-vedvarende energikilder producerer CO2, der forårsager drivhuseffekten. Næsten alle verdens lande, har forpligtet sig til at bruge mere og mere vedvarende energi. De soldrevne løsninger kan være med til at sikre, at vi når i land med vores klimamål!

10. Ingen kabler og gravearbejde

Uafhængig af lysnettet, er der ikke brug for dyr kabelføring og tilslutninger. Dette arbejde kan i byrum koste op til 800 kr. pr. lb. m. (inkl. re-etablering).

11. Nem installation

Typisk tager det få timer at installere soldrevne løsninger, hvilket er meget hurtigt i forhold til de traditionelle systemer.

12. Fleksibel placering

Hvis der opstår et større behov et andet sted, kan soldrevne off-grid produkter nemt flyttes til dette. 

13. Fonde og incitamenter

Det er et krav, at vedvarende energi implementeres for at sikre, at vores grønne energimål bliver opfyldt. Samtidigt giver det mindre stress i forhold til driften af de nuværende netsystemer. Off-grid systemer hjælper med til, at opfylde dette krav.

14. Vedvarende energikilde

Solenergi vil, i modsætning til kul og olie, aldrig udtømmes. I fremtiden skal vi aktivt erstatte de fossile energikilder, så vi kan allerede nu komme flere skridt foran, ved at installere smarte teknologier, såsom belysning, ladestandere, skraldespande og bænke, der drives på solenergi!

Løsninger til trygge og sikre færdselsmiljøer samt til indlæring af teorierne og praktikken bagved de grønne teknologier er oplagte muligheder!

bottom of page