top of page

Kundecases - Udebelysning

Soldrevet stibelysning omkring Kærbæksø i Stepping v/Christiansfeld 

Stien har adgang fra en kommunal vej og et boligkvarter, og benyttes nu flittigt af børn, unge og voksne.

Langs den godt 0,5 km

sti, blev der monteret 29 stk. ActiveLights Solar 1.0 LED pullert lamper.

De tænder i en kæde af 3 stk. lamper (55 - 60 m) når nogen nærmer sig lampens bevægelses- sensor. 

Lyset holdes tændt i 30 sek., hvorefter det vil slukke bag den gående eller cyklende.

Soldreven vejbelysning langs Drabæks Allé i Lunderskov 

I samarbejde Kolding Kommune og lokalrådet i Lunderskov, blev der langs den ca. 600m asfalterede allé (30 km/t vej) i Hvidkildeparken, monteret aktiv

intelligent belysning med 32 stk. ActiveLights Solar 1.0 LED pullert lamper.

Fredningsnævnet havde tidligere afvist at godkende en fast kablet belysning, da området omkring Drabæks Mølle er fredet. 

Pullertlamperne blev pulverlakeret i en grøn RAL 6009 valgt af Frednings-nævnet.

Soldreven belysning på ny dobbeltsporet cykelsti langs Bøjdenvej ved Kværndrup 

For Vejdirektoratet opstilledes ved cykelstiafslutning, solar belysning med ActiveLights Solar 4.0 (LED mast) og ActiveLights Solar 1.0 (LED pullert). 

Ved cykelbommene er det et krav, at belysningen, skal overholde klasse E2. Da kabellægning til traditionel vejbelysning imidlertid var dyr, blev det besluttet at anvende solcelledrevet vejbelysning med trådløs aktivering.

Når cyklister passerer pullert lampen placeret 30 m fra masten, tænde den sig selv OG mastelyset. Derved sikres, at selv scootere eller cykler med højere fart, ser bommene i god tid til at reducere farten.

LED renovering af parklamper i Korsløkkeparken i Odense SØ for FAB

FAB renoverer fra 2016 til 2020 hele Korsløkkeparken, der efter Vollsmose, er det største kompleks af lejeboliger i Odense. Terrænbelysningen renoveres i takt med at det store renoveringsarbejder skrider frem. Pt. er ca. 80 stk. Thorn Avenue F parklamper skiftet fra 80W kviksølv til 20W LED og kuplerne er skiftet fra opale til klare med blændering. 

LED renovering parklamper ved Haderslev Idrætspark for HADERSLEV KOMMUNE

På HIC's parkeringspladser og gangarealer har vi renoveret 75 stk. LP Albertslund parklamper fra hhv. 80 - 125W til 20 - 25W LED. Kuppelglas er enten rengjort eller skiftet til nye originale.

LED renovering af parklamper i Bøgeparken og Egeparken i Odense for CIVICA 

Ca. 400 stk. parklamper og pullerter med 80W kviksølv eller 42W kompakte lysrør, blev gennemgået og renoveret til vores 15W og 20W LED løsning. 

Det medfører en årlig energibesparelse på ca. 75% (ca. 45.000 kWh)

LED renovering på over 20 skoler / institutioner i Kolding Kommune

I perioden har vi gennemgået og renoveret eller skiftet gade-/parklamper på kommunens skoler, børnehaver og special institutioner. 

Armaturerne var meget forskellige, men ens for dem alle har været, at energibesparelsen er blevet på gns. 65%, der er kommet et bedre lys og serviceintervallet er faldet med en ligeledes stor driftsbesparelse.

bottom of page