NEWTEK

Vi ved ikke hvad der sker i fremtiden! Vi kan kun være med til at påvirke den

Soldrevet stibelysning omkring Kærbæksø i Stepping v/Christiansfeld (10.2015)

Stien har adgang fra en kommunal vej og et boligkvarter, og benyttes nu flittigt af børn, unge og voksne.

Langs den godt 0,5 km 
sti blev der monteret 27 stk. ActiveLights Solar 1.0 pullert lamper.

De tænder i en kæde af 3 stk. lamper (55 - 60m) når nogen nærmer sig lampens bevægelses- sensor. 


Lyset holdes tændt i 60 sek., hvorefter det vil slukke bag den gående eller cyklende.

Soldreven vejbelysning langs Drabæks Allé i Lunderskov (05.2016)


I samarbejde Kolding Kommune og lokalrådet i Lunderskov, blev der langs den ca. 600m asfalterede allé (30 km vej) i Hvidkildeparken, monteret aktiv intelligent belysning med 32 stk. ActiveLights Solar 1.0 pullert lamper.


Fredningsnævnet havde tidligere afvist at godkende en fast kablet belysning, da området omkring Drabæks Mølle er fredet. 


Pullertlamperne blev lakeret i en RAL 6009 valgt af Fredningsnævnet.

Soldreven belysning på ny dobbeltsporet cykelsti langs Bøjdenvej ved Kværndrup (10.2016)


For Vejdirektoratet opstilles ved cykelstiafslutning solar belysning med ActiveLights Solar 4.0 (mast) og ActiveLights Solar 1.0 (pullert). Ved cykelbommene er et krav på belysningsklasse E2. Når cyklister passerer pullert lampen placeret 30 m fra masten, vil denne tænde sig selv og mastelyset. Derved sikres, at selv scootere eller cykler med højere fart, ser bommene i god tid. 

LED renovering af parklamper i Korsløkkeparken i Odense SØ (FAB 2016 - )

LED renovering parklamper ved Haderslev Idrætspark (HADERSLEV KOMMUNE - 02.2016)

LED renovering af parklamper i Bøgeparken for CIVICA (Odense - 02.2017)


160 stk. parklamper med 80W kviksølv blev gennemgået og renoveret til vores 20W LED løsning. Det medfører en årlig energibesparelse på ca. 75% (ca. 45.000 kWh)

LED renovering på over 20 skoler / institutioner i Kolding Kommune (2015 - 2016)


I perioden har vi gennemgået og renoveret eller skiftet gade-/parklamper på kommunens skoler, børnehaver og special institutioner. 


Armaturerne har været meget forskellige, men ens for dem alle har været, at energi-besparelsen er blevet på gns. 65%, der er kommet et bedre lys og serviceintervallet er faldet med en ligeledes stor driftsbesparelse.